MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus asub Lääne – Virumaal, Vinni vallas, Pajusti alevikus. MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus loodi 2001. aasta septembris, kuid alustas oma tööd 1.juunil.2003.aastal, kuna siis saadi tegelemiseks ruumid. Kõik ühingu liikmed töötavad alates 2008.aastast vabatahtlikena. Tänaseks on MTÜ Vaba Aja Keskus aktiivselt tegutsenud pisut üle kümne aasta.

2001.a – 2007.a tegeles MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus Pajusti Noortemaja juhtimistööga, kus noortele pakuti mitmekülgseid arendavaid tegevusi ja ringidetöödes osalemise võimalusi.

2007.a lõpus hakkas Vinni – Pajusti noortemajade tööd koordineerima Vinni Valla Noored MTÜ.

2008.aastast tegutseb MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus Pajusti Klubis, kus toimub põhiliselt ringidetöö. Visioon on luua Pajusti klubis soodsad tingimused huviringides osalejatele, noortele ja külalistele, kes klubi külastades ja üritustel osaledes tunneksid end mugavalt.

Ühingu tegevuste eesmärkideks on noorsootöö edendamine ja koostöö tegemine teiste institutsioonidega; piirkonna kultuurielu arengu aktiviseerimine ning ürituste korraldamine kaasates neisse vallaelanikke; kohaliku tähtsusega ajalooliste väärtuste säilitamine ning huviringide töö. Sihtgrupiks on peamiselt Vinni valla elanikud, kelle jaoks korraldatakse spordi-, kultuuri- ja kogupereüritusi ning koolitusi, kokkutulekuid ja huviringide tööd.

MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuse suurimateks saavutusteks peame :

  • Maakondlikke Seeniortantsu päevade korraldamised, eraldi tooks välja 7 – nda Seeniortantsu päevade korraldamise, mis kujunes rahvusvaheliseks, kuna osalejaid truppe saabus väljastpoolt Eestit. Toimus 2010.a
  • Vinni – Pajusti algkooli 125 aastapäeva korraldamist, mis oli väga suurejooneline üritus üle 300 endise vilistlasega üle Eesti. Toimus 2009.a
  • Kassinurmes toimuvale Jüriöö ülestõusu taaselustamise sündmuse korraldamisele kaasa aitamine 2009.a, mis oli samuti rahvusvaheline sündmus.
  • Kodulehe loomine oktoober. 2013.a
  • Vana – Vinni küla ajalugu tutvustava infotahvli avamine koostöös Lääne – Virumaa osakonna muinsuskaitseametiga. Okt.2013.a

MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus on jätkusuutlik organisatsioon, mille tegevuste toetamiseks saadakse vahendeid erinevatest projektidest ja fondidest. Majandustegevuseks saadakse vahendeid liikmetelt laekunud maksetest ja üritustelt laekuvatest tuludest. Kõik meie liikmed on positiivelt häälestatud, kelle eesmärk on muuta piirkonna elu huvitavamaks ja tegusamaks.

loading

Hit Counter by http://yizhantech.com/